Glia-derived exosomes: Promising therapeutic targets

He Li, Yin Luo, Luojiang Zhu, Weilong Hua, Yongxin Zhang, Hongjian Zhang, Lei Zhang, Zifu Li, Pengfei Xing, Yongwei Zhang, Bo Hong, Pengfei Yang, Jianmin Liu

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Glia-derived exosomes: Promising therapeutic targets'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds