Improving the quality of hospital care for children by supportive supervision: A cluster randomized trial, Kyrgyzstan

M. Lazzerini, V. Shukurova, M. Davletbaeva, K. Monolbaev, T. Kulichenko, Y. Akoev, M. Bakradze, T. Margieva, I. Mityushino, L. Namazova-Baranova, E. Boronbayeva, A. Kuttumuratova, M.W. Weber, G. Tamburlini

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Cite this