Malignant epithelial/exocrine tumors of the pancreas

Claudio Luchini, Federica Grillo, Matteo Fassan, Alessandro Vanoli, Paola Capelli, Gaetano Paolino, Giuseppe Ingravallo, Giuseppina Renzulli, Claudio Doglioni, Alessandro D'Amuri, Paola Mattiolo, Sara Pecori, Paola Parente, Ada M. Florena, Giuseppe Zamboni, Aldo Scarpa

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Malignant epithelial/exocrine tumors of the pancreas'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences